Evoluția fortificațiilor bisericilor

„În sate biserica era întotdeauna împrejmuită ca un castel, de un zid cu turnuri de apărare, porți solide, un șanț cu podețe de trecere sau, după caz, cu un al doilea zid interior. Era locul de refugiu al comunității atunci când se apropia dușmanul, aici aducându-și avutul și cerealele, astfel încât atunci când țara era pustiită și recolta distrusă, să aibă măcar provizii ca să se ferească de urâciunile foametei.“

Charles Boner: Land und Leute in Siebenbürgen, Leipzig 1868

Apărarea noilor așezări a devenit o prioritate, mai ales după invaziile mongole (1241– 1242). La început, cetățile au fost amplasate pe coline, mai târziu, bisericile sătești au fost înconjurate cu șanțuri, valuri de pământ și palisade. După primele invazii otomane de la începutul secolului al XV-lea, acestea au fost înlocuite cu curtine prevăzute cu tunuri de apărare. În interiorul zidurilor s-au construit încăperi și cămări pentru păstrarea alimentelor, în care sătenii se puteau adăposti pe timp de asediu. Cu excepția Țării Bârsei, și bisericile au fost în mare parte fortificate: între navele laterale și acoperiș au fost construite niveluri cu platforme de apărare, la început în tehnica Fachwerk – structură din bârne de lemn cu umplutură de cărămidă – iar mai târziu, din ziduri groase, sprijinite pe contraforți, formând arcade masive. În regiunea Târnavelor și pe Valea Hârtibaciului, chiar și corurile bisericilor au fost prevăzute cu turnuri de apărare care, la fel ca fortificațiile turnurilor de vest, aveau drumuri de strajă. Portalurile principale au fost zidite, intrarea în biserică făcându-se prin uși laterale.

Odată cu revenirea unei perioade mai îndelungate de pace la începutul secolului al XVIII-lea, fortificațiile și-au pierdut funcția. În secolul al XIX-lea, fortificațiile unor biserici au fost înlăturate. La câteva biserici a fost îndepărtat și zidul de incintă, dar turnurile de apărare au fost păstrate ca semn al tradiției și al forței de apărare de altă dată. Materialul astfel obținut a fost folosit la construirea de școli, case parohiale sau case comunale.