Introducere

Nicio altă regiune din Europa nu întruchipează mai bine în arhitectura sa coralul compus de Martin Luther „Cetatea tare-i Dumnezeul nostru și armă-apărătoare” ca peisajul bisericilor fortificate din Transilvania. Începând cu stabilirea sașilor în Transilvania la sfârșitul secolului al XII-lea, aici au fost clădite numeroase biserici fortificate, dintre care s-au păstrat cca. 160 de ansambluri. Bisericile, cu incintele lor fortificate, arhitectura sacrală impresionantă și decorul interior bogat, constituie opere artistice pitorești în peisajul rural. Ele marchează peisajul cultural transilvănean în care, de secole, trăiesc și coabitează români, unguri, germani și romi. Bisericile fortificate stau mărturie pentru un capitol de istorie europeană aparte și simbolizează lunga tradiție multietnică a acestor meleaguri. Ca parte a patrimoniului cultural internațional, ele necesită o protecție deosebită. Salvarea lor nu este însă o sarcină ușoară. Cea mai mare parte a populației săsești a părăsit regiunea în ultimele decenii. Comunitățile germane evanghelice locale foarte reduse nu mai au capacitatea de a menține singure moștenirea culturală. Sunt necesare noi idei și concepte. Fundația Biserici Fortificate dorește să aducă la cunoștința publicului originea și situa- ția actuală a peisajului bisericilor fortificate. În același timp, va prezenta perspective și oportunități pentru salvarea și menținerea viitoare a acestui patrimoniu.